Stöd OssBjörn Ericsson i köket

 Varje år ordnas olika arrangemang, bl.a den julfest som föreskrivs i föreningens stadgar. Vi samarbetar med organisationer, föreningar och andra som delar vår åsikt om att ALLA har rätt till ett eget rum och en egen säng.

Vi arbetar för att få till stånd någon form av kollektivt boende och samlingslokal för dem som idag saknar tak över huvudet.

Har du nya kläder som du vill skänka tar vi gärna emot dessa och vidarebefordrar till någon som behöver dem Har du begagnade tas dessa tacksamt emot av RIA Second Hand!       

Du kan stödja föreningen genom att ekonomisk bidra med den summa du själv anser lämplig.

Vårt Plusgirokonto är: 90 00 12-6 och vårt bankgiro: 5600-9301

Föreningen står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll

Allt arbete som föreningens företrädare gör är helt ideellt.

 
Ingen gåva är för liten i kampen för De sämst lottade i Norrköping


Även testamenten mottages.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018:

SFI\2018\Påskriven ÅR 2018 Omsorgsjul.pdf

SFI\2018\Oberoende revisors rapport 2018 Omsorgsjul (1).pdf