Stöd OssBjörn Ericsson i köket

 Varje år ordnas olika arrangemang, bl.a den julfest som föreskrivs i föreningens stadgar. Vi samarbetar med organisationer, föreningar och andra som delar vår åsikt om att ALLA har rätt till ett eget rum och en egen säng. Vi arbetar för att få till stånd någon form av kollektivt boende och samlingslokal för dem som idag saknar tak över huvudet. Vi arbetar helt idéllt!

Har du nya kläder som du vill skänka tar vi gärna emot dessa och vidarebefordrar till någon som behöver dem Har du begagnade tas dessa tacksamt emot av HELA MÄNNISKAN Kabelvägen 2,               011-36 56 50       

Du kan stödja föreningen genom att ekonomisk bidra med den summa du själv anser lämplig.

Du kan sätta in ditt bidrag på
Plusgiro konto: 90 00 12-6 eller vårt bankgiro: 5600-9301

Föreningen står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll

Ingen gåva är för liten i kampen för De sämst lottade i Norrköping!
Fr.o.m. 1 januari 2005 utgår ingen gåvoskatt!
Även testamenten mottages.

 

s.