Om FöreningenDukning inför julfest

 Den första undersökningen om antalet hemlösa i Norrköping gjordes 1993. Den avslöjade att det fanns 207 personer som saknade bostad.
I dag ligger siffran på ca 350 personer. Hemlös är man om man saknar egen eller förhyrd bostad, eller bara kan hitta tillfälliga bostäder. Eller helt enkelt är uteliggare. Man räknas också som hemlös om man bor i s.k. stödboende, ex. Hamnbrohemmet. De som är inneboende hos anhöriga eller nära släkting eller bor i andra hand räknas inte som hemlös.

Undersökningen som gjordes 1993 och många års egen erfarenhet i kontakten med människor som lever under taskiga förhållanden, blev startskottet för Omsorgsjul 1996. Lennart Cederberg, föreningens eldsjäl och förkämpe, började samla in pengar bland vänner och företagare i Norrköping för att kunna ordna en julfest för dem som har det sämst
ställt i Norrköping.

Det började i liten skala i en lokal vid Fleminggatan som ägdes av Moderaterna. Småningom blev den lokalen för liten då flyttades den till Hemgården vid Saltängsgatan där den nu varit de senaste 6 åren. 2005 är det 10:e året som julbordet står dukat. Åren 1996-2003 var föreningen under bildande. 2003-05-15 bildades föreningen under nuvarande namn.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Vi samarbetar med de som vill göra en insats för de sämst lottade i Norrköping, oavsett politisk färg eller religiös åskådning.

Organisationsnummer: 825004-0238
Bankgiro: 5600-9301
Plusgiro: 900012-6

 

Tillfällig länk till kompri,erad fil med Radio Östergöttlands bevakning av julfesten. Julfest 2018\Omsorgsjuls julfest.MP3