Bli Medlem

HUR BLI MEDLEM?
Skicka in 50 kronor på Bankgiro: 5600-9301 eller Plusgiro 90 00 12-6

Ange om det gäller medlemskap eller gåva

Skriv Namn, adress och telefonnummer på avin. Så kommer vi att kontakta dig.
Din medlemsavgift går oavkortat till verksamheten. Föreningen har ingen anställd personal
utan drivs helt på ideell basis och medlemmarnas egna resurser.

Ditt bidrag och engagemang för människor i nöd behövs!
DU! Behövs i föreningen OMSORGSJUL HEMLÖSA