Styrelsen i Föreningen Omsorgsjul Hemlösa efter konstítuering den 19 mars 2014

Ordförande:           Lennart Cederberg

Vice ordförande:    Kerstin Nordenberg

Sekreterare:           Barbro Molund

Kassör:                  Ulla-Britt Cederberg

Ledamot:               Roger Waldemar

Ersättare:               Helene Johansson

                            

Föreningsvald revisor är Gunnar Klasson med May Nilsson som ersättare

Auktoriserad revisor Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB

Valberedning    Gunnar Klasson och Hervor Wallentin